Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła)
do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
97.87%


Zaawansowanie robót

Postęp:
28.21%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

46,60% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
46.60%
Lipiec 2019 - ⇅

Roboty drogowe


W okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonywał:

· Zdjęcie humusu:
- Drogi poprzeczne – 7 509 m2 (narastająco 91 900 m2 – 24%)

· Nasypy:
- Trasa Główna – 73 700 m3 (narastająco 574 000 m3 – 58%)
- Drogi poprzeczne – 10 000 m3 (narastająco 54 700 m3 – 23%)

· Wykopy:
- Trasa Główna – 8 000 m3 (narastająco 37 200 m3 – 73%)

· Podbudowa pomocnicza C5/6:
- Trasa Główna – 66 000 m2 (narastająco 67 600 m2 – 32%)


Roboty mostowe


W okresie rozliczeniowym wykonano:

· WA-6   495+702,644
- podpory – fundament ściany oporowej P1 (50%), ścianka zapleczna (50%), oczep (50%), ścianka zapleczna (25%), fundament (25%)
- ustrój nośny – montaż tandemów (10%)

· WD-6A   0+286,895
- podpory - ściany muru oporowego (50%), fundament ściany oporowej (25%), fundament S8, fundament P3, słupy (50%), ścianka zapleczna P1, przyczółek P1 korpus.

· PP-6A   496+535,00
- podpory – fundament skrzydeł wlotu (100%), skrzydła wylotu (100%)

· WD-7A   498+196,977
- deski gzymsowe - montaż (90%)

· WD-8   498+855,366
- kapy chodnikowe - wykonanie prac izolacyjnych (95%)
- krawężnik kamienny - montaż krawężników (90%)

· WD-10   500+533,274
- deski gzymsowe - montaż (90%)

· WA+PZD-11   502+374,100
- ustrój nośny – montaż belek jezdnia lewa (100%)
- kapy chodnikowe - wykonanie prac izolacyjnych jezdnia prawa (95%)

· WA-11A   502+972,000
- podpory – korpus przyczółku P2-P (100%); ścianka zapleczna P2 – P (100%)

· PZM3C
- skrzydełka - skrzydła etap II (50%)

· PZM3D
- podpory - fundament pod przepust (50%)

· PP5
- kapy chodnikowe - wykonanie prac izolacyjnych (95%)


Roboty branżowe

Branża sanitarna

Prowadzono prace przy kolizjach:
· PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ – 7%
· PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – 5%
· PRZEBUDOWA KANALIZACJ DESZCZOWEJ – 13%
· BUDOWA ZBIORNIKÓW RENTENCYJNYCH Z POMPOWNIAMI – 10%

Branża elektryczna

Prowadzono prace przy kolizjach:
· EnN-7 – zabudowa i uzbrajanie złącz, przełączenie kolizji - 100%
· EnN-8 – zabudowa i uzbrajanie złącz, przełączenie kolizji - 100%
· EnN-10a, ESN-10 - ustawienie słupów i uziemienie, przełączenie kolizji, przeniesienie stacji transformatorowej - 100%
· EnN-13 - ułożenie kabla, ustawienie i uzbrojenie słupów, przełączenie kolizji - 100%
· EnN-1- ustawienie słupów i uziemienie, przełączenie kolizji - 100%, Kanał technologiczny - wykonanie przepustów - 0,5%

Branża kubaturowa

· BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY Z MYJNIĄ – 6%
· BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY – 11%

Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅